A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

101/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 107/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtására kiadott 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése szerint a gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet.

Az áremelkedések miatt 2014-ben szükséges az alkalmazott élelmezési térítési díjak módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2014. évben várható fogyasztói árindex emelkedését figyelembe véve átlagosan 2,4%-kal javasolt a térítési díjak összegét növelni.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére