A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

104/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

2013. november 1-jén hatályba lépett a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról a 2013. évi CXXXVIII. törvény, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet.

Az új jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítása szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Fővárosi Közgyűlés - közigazgatási területén lévő köztemetőkkel kapcsolatosan - eddig meglévő döntési jogosultságait kiegészíti a szociális temetéshez szükséges szociális parcella és szociális temetési hely kijelölésére való joggal.

A 2. §-hoz

A temetési hely megváltási idejének hosszáról rendelkezik úgy, hogy az eddigi kötelező megváltási időnél rövidebb megváltási időt is lehetővé tesz.

A 3. §-hoz

A temető üzemeltetője számára az üzemeltetés körébe tartozó feladatok ellátása érdekében az eddig meglévő kötelezettségei mellé - módosító jogszabályok alapján - előírja a szociális temetés rendjének megállapítására vonatkozó kötelezettségét.

A 4. §-hoz

A Margitsziget a Fővárosi Önkormányzat közvetlenül igazgatott területe lett, ezért ezek a kerületi feladat- és hatáskörök is áttelepítésre kerültek.

Az 5. §-hoz

A holttest eltemettetési időkorlátokról rendelkezik, az általános eltemettetési időtől a szociális temetés esetére vonatkozó időkorlátig.

A 6. §-hoz

Előírja, hogy az elhunyt hűtése és ravatalozása során is kötelező az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele.

A 7. §-hoz

Leírja, hogy a Temetőszabályzatot, illetve a szociális temetés szabályait a Rendelet 3. és 4. számú melléklete tartalmazza.

A 8-10. §-okhoz

A Rendelet 3. mellékletében szereplő Temetőszabályzat rendelkezéseit hozza összhangba a Rendelet egyéb rendelkezéseivel.

11. §-hoz

A Rendeletet egészíti ki egy új, 4. számú melléklettel.

12. §-hoz

Egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

13. §-hoz

E rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére