A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

105/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

2013. november 1-jén hatályba lépett a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról a 2013. évi CXXXVIII. törvény, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet.

Az új jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítása szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A jogszabályi módosítások következményeként a ravatalozással kapcsolatos díjak bekerültek a létesítmény-igénybevételi díjak közé. Ezen felül a szociális temetést - a sírhely első temetést megelőző kiásása tekintetében - mentesíti a sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos díjak alól.

A 2. §-hoz

A törvénymódosítás alapján a rendelet előírja behajtási díj szedését a köztemetőkbe gépjárművel behajtóktól. Jelenleg négy köztemetőbe - Újköztemető, Erzsébeti temető, Óbudai temető, Farkasréti temető - lehet gépjárművel behajtani.

A 3. §-hoz

A díjrendelet 2. §-ába bekerül a behajtási díj megfizetésének módja, illetve mértékére történő hivatkozás.

A 4-6. §-hoz

Az új díjmellékletről, e rendelet hatálybalépéséről, valamint egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére