A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2012. október 15-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2087/2012. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a „BKK Busztendert vizsgáló adhoc bizottság” létrehozására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2088/2012. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdések kezelése.

2. Közraktár épületegyüttessel (CET) kapcsolatos tájékoztató és szükséges döntések meghozatala.

A napirend 1. pontja: A „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos kérdések kezelése.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2089/2012. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

elkötelezett a fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének ügye és a Fővárosi Közgyűlés által elvi kereteiben már jóváhagyott új buszüzemeltetési modell mellett, ennek részének tekinti a folyamatban lévő 75 szóló és 75 csuklós autóbusz üzemeltetésére a BKK Zrt. és a BKV Zrt. ajánlatkérői konzorciuma által 8+2 évre kiírt közbeszerzési eljárást is. A Közgyűlés megerősíti, hogy minden olyan keretfeltételt korábbi döntéseiben és a BKK Zrt.-vel megkötött feladatellátási szerződésben rögzített - többek között azzal, hogy a feladatellátási szerződésben jogot adott a BKK Zrt.-nek éven túli kötelezettségvállalásokra, ugyanakkor korlátot is állított, amikor ennek mértékét az éves szinten befolyó díjbevételek mértékében maximalizálta -, amelyek alapján a társaságok igazgatóságai felelősségük teljes tudatában eljárhatnak és saját hatáskörükben képesek döntésük meghozatalára.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a határozatról a társaságok vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2090/2012. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván szavazni az MSZP frakció 6. sz. módosító indítványáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2091/2012. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy létrehozza a „a BKK Busztendert Vizsgáló ad-hoc Bizottság”-ot. A bizottság feladata a busztender teljes körű kivizsgálása - kiemelten a testreszabottság fennállására, az eljárás jogszerűségére és az indokolatlan többletköltségre és a Fővárosi Közgyűlés számára jelentés készítése a vizsgálat eredményéről. A bizottságba az alábbi személyeket választja meg:

a) a Bizottság elnöke, tagja: ..........................
b) a Bizottság alelnöke, tagja: .........................
c) a Bizottság alelnöke, tagja: .........................
d) a Bizottság tagjai: .........................
.........................
.........................
..........................

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2012. október 15-i rendkívüli ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére