A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2013. január 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1/2013. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.

2. A Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. február 6-i közgyűlésének napirendi pontjaihoz előzetes döntés meghozatala.

3. Javaslat a „Budapest XXI., csepeli gerincút I. ütem (Szabadkikötő út-Posztógyár utca között)” című projekt kapcsán elvégzendő területrendezési eljárás kapcsán a MAHART-Szabadkikötő Zrt., és a Budapesti Szabadkikötő Zrt., és a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt., valamint a Budapest Főváros Önkormányzata közötti, tulajdonjogot rendező megállapodás, továbbá a T-85520 számú változási vázrajzra vonatkozó, illetve a T-85521 számú változási vázrajzra vonatkozó szerződések jóváhagyására.

4. Javaslat bizottsági tag alelnökké választására.

A napirend 1. pontja: A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 1/2013. (I. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosztásáról.

A napirend 2. pontja: A Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. február 6-ai rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatala.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2/2013. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. február 6-án tartandó rendkívüli közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésének 1.) napirendi pontja tekintetében:

Elfogadja a 2013. évi beruházási tervet 4 648 000 E Ft főösszeggel, a jelen határozatban foglalt kiegészítéssel.

- A Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésének 2.) napirendi pontja tekintetében:

= elfogadja a bekötővezetékek cseréjére vonatkozó, legfeljebb 180,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

= elfogadja a Budapest III. kerület, Kunigunda útja 60/B szám alatti ingatlan megvásárlása tárgyú, legfeljebb 369,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

= elfogadja a vízmérők 2013. évi felújítására, elhasználódott mérők cseréjére vonatkozó, legfeljebb 242,40 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

= elfogadja a Budapest V. kerület, Kossuth téren az Országház előtt, a DN 1200 mm-es Sentab főnyomóvezeték, valamint az elosztóvezetékek cseréje tárgyú, legfeljebb 450,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány 1. sz. módosítását;

= elfogadja a Budapest VII. kerület, Baross téren húzódó DN 500 mm-es gerincvezeték, valamint a DN 80 mm-es, a 150 mm-es és DN 200 mm-es elosztóvezetékek cseréjére vonatkozó, legfeljebb 65,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

= elfogadja a Békásmegyeri alapgépház rekonstrukciója (I. ütem) tárgyú, legfeljebb 131,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

= elfogadja a Budapest V. kerület, Ferenciek tere átépítéséhez kapcsolódó, DN 600 mm-es gerincvezeték és a DN 150 mm-es, a DN 200 mm-es és a DN 250 mm-es elosztóvezetékek cseréjére vonatkozó, legfeljebb 63,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

= elfogadja a Budapest XII. kerület, Győri úton, a Kapitány utcában, az Avar utcában, valamint a Táltos utcában húzódó DN 80 mm-es és DN 100 mm-es elosztóvezetékek cseréjére vonatkozó, legfeljebb 65,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

= elfogadja a Budapest XI. kerület, Kelenhegyi út, Mányoki út, Orlay utca, Csíky utca, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem területe nyomvonalon húzódó DN 1000 mm-es főnyomóvezeték és a DN 200 mm-es elosztóvezeték cseréjére vonatkozó, legfeljebb 300,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

= elfogadja a Budapest VIII. kerület, Mátyás téren, valamint a Dankó utcában a DN 500 mm-es gerincvezeték és a DN 100 mm-es elosztóvezeték cseréjére vonatkozó, legfeljebb 125,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

= elfogadja a medencék vízszigetelésének felújítása (V. ütem) tárgyú, legfeljebb 137,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

= elfogadja a Gilice téri új gépház rekonstrukciója (I. ütem) tárgyú, legfeljebb 57,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

= elfogadja a Szigeti I. kútsor 7. sz. és 8. sz. aknakút átépítése csáposkúttá tárgyú, legfeljebb 196,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt;

= elfogadja a víztermelő kutak felújítása tárgyú, legfeljebb 250,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmányt.

- A Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésének 3.) napirendi pontja tekintetében:

= Budaörs Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező vagyonátszállási megállapodást;

= Budaörs Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező vagyonkezelési szerződést;

= Budakeszi Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező vagyonátszállási megállapodást;

= Budakeszi Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező vagyonkezelési szerződést;

= Halásztelek Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező vagyonátszállási megállapodást;

= Halásztelek Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező vagyonkezelési szerződést;

= Szigetszentmiklós Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 7. sz. mellékletét képező vagyonátszállási megállapodást;

= Szigetszentmiklós Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 8. sz. mellékletét képező vagyonkezelési szerződést;

= Szigetmonostor Község Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 9. sz. mellékletét képező vagyonátszállási megállapodást;

= Szigetmonostor Község Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 10. sz. mellékletét képező vagyonkezelési szerződést;

= Kisoroszi Község Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 11. sz. mellékletét képező vagyonátszállási megállapodást;

- Kisoroszi Község Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 12. sz. mellékletét képező minta szerinti részvény adás-vételi szerződést az alábbi lényeges elemekkel:

= értékesítendő részvények: 51 db, egyenként egyszázezer forint névértékű részvény, melyek sorszáma: 577601-577603, 577701-577748;

= részvények össznévértéke: 5 100 000 Ft, azaz ötmillió-egyszázezer forint;

= részvények eladási ára: 5 026 503 Ft, azaz ötmillió-huszonhatezer-ötszázhárom forint;

= Társaságban ezen részvényekkel megtestesített tulajdoni arány: 0,01%;

= vételár fizetési határidő: 2013. december 31.

- Kisoroszi Község Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 13. sz. mellékletét képező vagyonkezelési szerződést;

- Pócsmegyer Község Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 14. sz. mellékletét képező vagyonátszállási megállapodást;

- Pócsmegyer Község Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 15. sz. mellékletét képező minta szerinti részvény adás-vételi szerződést az alábbi lényeges elemekkel:

= értékesítendő részvények: 50 db, egyenként egyszázezer forint névértékű részvény, melyek sorszáma: 577749-577765, 577767-577799;

= részvények össznévértéke: 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint;

= részvények eladási ára: 4 927 944 Ft, azaz négymillió-kilencszázhuszonhétezer-kilencszáznegyvennégy forint;

- Társaságban ezen részvényekkel megtestesített tulajdoni arány: 0,01%;

= vételár fizetési határidő: 2013. december 31.

- Pócsmegyer Község Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, az előterjesztés 16. sz. mellékletét képező vagyonkezelési szerződést;

- az előterjesztés 17. számú mellékletét képező alapszabály módosítását.

- A Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésének 4.) napirendi pontja tekintetében:

Elfogadja Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti kölcsönszerződés 3. sz. módosítását azzal, hogy a kölcsön visszafizetésének határideje 2013. május 31.

Határidő: 2013. február 6., a Társaság rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

3/2013. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: 2013. február 6., a Társaság rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a „Budapest XXI., Csepeli gerincút I. ütem (Szabadkikötő út-Posztógyár utca között)” című projekt kapcsán elvégzendő területrendezési eljárás kapcsán a MAHART-Szabadkikötő Zrt. és a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt., valamint a Budapest Főváros Önkormányzata közötti, tulajdonjogot rendező megállapodás, továbbá a T-85520 számú változási vázrajzra vonatkozó, illetve a T-85521 számú változási vázrajzra vonatkozó szerződések jóváhagyására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4/2013. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján a MAHART-Szabadkikötő Zrt. és a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt., illetve a Budapest Főváros Önkormányzata közötti tulajdonjogot rendező megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a megállapodás 2. sz. melléklete szerinti T-85519 záradékolt vázrajzot, illetve a 3. sz. melléklet szerinti C-220/21/2011 munkaszámú záradékolt változási vázrajzot, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

5/2013. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdése alapján a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 48. § (4) bekezdésében a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonja, és jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata közötti, a T-85520 számú záradékolt változási vázrajzra vonatkozó szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

6/2013. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdése alapján a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 48. § (4) bekezdésében a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonja, és jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata közötti, a T-85521 számú záradékolt változási vázrajzra vonatkozó szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat bizottsági tag alelnökké választására.

Előterjesztő: Szabó György

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

7/2013. (I. 26.) Főv. Kgy. h.

2013. február 1-jei hatállyal dr. Héjjas Istvánt, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagját a bizottság alelnökének megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2013. január 26-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére