A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Közlemény

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díjainak felső értéke 2013. április 1-jétől * 

(Budapest Főváros II. kerület Önkormányzat
64/2013. (III. 28.) képviselő-testületi határozata)

Ellátási forma Típus Önköltség
(Ft)
Intézményi térítési díj
(Ft)
Szociális étkeztetés Ebéd szállítás nélkül 1 076 855
(1 nap) Ebéd szállítással 1 250 1 030
Házi segítségnyújtás (1 óra) 5 478 5 405
Időskorúak nappali intézményi Nappali ellátás étkezés nélkül 1 596 1 160
ellátása (1 nap) Nappali ellátás étkezéssel 2 672 2 015
Fogyatékos személyek nappali Nappali ellátás étkezés nélkül 10 376 8 385
intézményi ellátása (1 nap) Nappali ellátás étkezéssel 11 202 9 210
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1 nap) 283 190
Átmeneti elhelyezést nyújtó 1 napra 8 972 4 760
ellátás 1 hónapra 269 160 142 800
Gyógytorna, masszázs (1 óra) 1 602 1 600
Házi gyermekfelügyelet (1 óra) 996 990

  Vissza az oldal tetejére