A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

1/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. § (2)-(3) bekezdésében, illetve 250. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotta 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül (továbbiakban: Rendelet). A Rendelet 2. melléklete azoknak a kerületi önkormányzatok tulajdonában álló közterületeknek a felsorolását tartalmazza, amelyeket - a Szabs. tv. 179/A. § (3) bekezdésében szereplő előírás szerint - a kerületi önkormányzatok döntésének megfelelően a Fővárosi Önkormányzat rendeletében szerepeltetni kell. E felsorolás 2. pontjában Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának, míg 7. pontjában Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzatának tulajdonában álló azon területek vannak felsorolva, ahol az életvitelszerűen való közterületi tartózkodás jogellenes. Budapest Főváros IV. kerület Újpest jegyzője a 2013. november 29-én kelt, Budapest Főváros XIII. kerületének polgármestere a 2013. november 21-én kelt levelében megküldte a kerületi képviselő-testületek döntéseit, mely javaslatokat a törvényi előírásoknak megfelelően át kell vezetni a Rendeleten.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet 1. mellékletében az aluljárók felsorolását egy újabb aluljáróval kiegészíti, a 2. melléklet 2. és 7. pontját módosítja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, valamint Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata döntésének megfelelően, továbbá a 2. melléklet 11.2. pontjában egy közterületnév-elírást helyesbít.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére