A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

2/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Városrendészeti és Városrend-védelmi Koncepciója alapján kidolgozott Cselekvési Terv végrehajthatósága érdekében szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Ahhoz, hogy a Közgyűlés által 1086/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Városbiztonsági és Városrendvédelmi Koncepcióban (továbbiakban: Koncepció) foglaltak maradéktalanul megvalósuljanak, a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. melléklet 3.3. pontjában foglalt feladatok között szükséges meghatározni a statisztikai célú adatátvételek városbiztonságra és a városrendre vonatkozó adatainak elemzésével, az adatoknak a Városbiztonsági és Városrendvédelmi Informatikai Kockázatelemző Rendszerben történő rögzítésével, valamint a Rendészeti Egyeztető Fórum javaslatának kikérésével a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság részére történő előterjesztésével kapcsolatos feladatkört.

A 2. §-hoz

Az állami rendvédelmi szervekkel fennálló kapcsolatot olyan stratégiai koordinációs szintre kívánja helyezni a Cselekvési Terv, amelyeknek részletes tartalmát rögzített megállapodásokban szükséges meghatározni. Ezen stratégiai együttműködési megállapodások megkötését a Közgyűlés átruházza a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságra azzal, hogy ezen szerződések értelemszerűen nem érinthetik sem a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, sem a Budapest Főváros Önkormányzata költségvetését. Együttműködési megállapodásokat a Közgyűlés köthetett eddig az érintett rendvédelmi szervekkel, azonban a Cselekvési Tervben a stratégiai szintű együttműködés egyik alapvető feltétele, hogy közvetlen kapcsolat alakuljon ki a Bizottság és a rendvédelmi szervek között, és a felmerülő problémákra a város vezetése hatékonyabban tudjon reagálni.

A 3. §-hoz

Az infrastrukturálisan elmaradott fővárosi közterületeken (közvilágítás, térfigyelő rendszer hiányossága) a személy ellen elkövetett erőszakos bűncselekmények számának megnövekedése indokolja a kockázatelemzés alkalmazása mellett a meghatározandó közterületek fejlesztését.

A 4. §-hoz

Az eddigi szabály hatályon kívül helyezése szükséges, mivel a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Állategészségügyi Szolgálata éves térítési díjának megállapítása az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában kerül meghatározásra.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére