A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

8/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény, valamint a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCLI. törvény „15. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása” című fejezete a szociális temetésre vonatkozó rendelkezések hatálybalépését 2015. január 1-jei határidőre változtatta, így az új jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítása szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szociális temetést - a sírhely első temetést megelőző kiásása tekintetében - mentesíti a sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos díjak alól.

A 2. §-hoz

E rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, mely a Ttv. előírásaival összhangban 2015. január 1.


  Vissza az oldal tetejére