A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

10/2014. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi megosztásáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése a forrásmegosztásról szóló törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján alkot rendeletet a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi megosztására.

A rendelet Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben meghatározott szabályozással összhangban rögzíti a forrásmegosztásról szóló törvényben meghatározott bevételek megosztásának arányait és a megosztott bevételek önkormányzatonkénti összegeit.

Részletes indokolás

Az 1. § a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti tárgyévi részesedési arányokat határozza meg, a törvényi szabályozásnak megfelelően.

A 2. és a 3. § a forrásmegosztásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti megosztással szabályozza a helyi iparűzési adó és a hozzá kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlék és bírságból származó bevételek és a helyi adóztatással kapcsolatos kiadások összegeit, valamint az idegenforgalmi adót és az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat.

A 4. § a végrehajtási szabályokat rögzíti:

- Az (1)-(2) bekezdések a helyi iparűzési adó, valamint a hozzá kapcsolódó késedelmi pótlék és bírságbevételek elszámolási, utalási rendjét tartalmazzák. Általános szabály a tárgyhót követő hó 10-éig történő utalás. Emellett tételesen rögzítésre kerülnek az ettől eltérő, illetve a feltételhez kötött utalási szabályok.

- A (3)-(5) bekezdések az idegenforgalmi célú bevételekkel kapcsolatos tervezési, elszámolási, utalási szabályokat tartalmazzák.

Az 5. § rögzíti a helyi adóbeszedéssel kapcsolatos kiadások elszámolási rendjét.

A 6. § záró rendelkezésként a rendelet hatálybalépésének napját 2014. január 31. napjában határozza meg, egyidejűleg rendelkezik a korábbi forrásmegosztási rendelet hatályon kívül helyezéséről.


  Vissza az oldal tetejére