A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

14/2014. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat feladata különösen törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemelt tömegközlekedési csomópontok, kiemelt közparkok és közterek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése, valamint ezeken a területeken a közterület-felügyelet működtetése, illetve a főváros teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása, forgalomszervezés. A Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza azon közutakat, amelyekkel kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzat kezelői feladatokat lát el. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 2. § (5) bekezdése alapján a törvénynek az utakra vonatkozó rendelkezéseit az út műtárgyaira és tartozékaira, a közutakra vonatkozó rendelkezéseit - a jogszabályban meghatározott kivételével - a közforgalom elől el nem zárt magánutakra is alkalmazni kell. Az R. módosítása tehát ebben az értelmezésben technikai jellegű, hiszen a fogalmak pontosítását szolgálja, egyértelműsítve a közút fogalmát, amelybe - hivatkozással a Kkt. 2. § (5) bekezdésében foglaltakra - az R. vonatkozásában beletartozik a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, valamint külön megállapodás keretében a Fővárosi Önkormányzat által kezelt magánterületek (magánutak) is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendeletben szereplő fogalmat pontosítja. Ennek megfelelően az R. alkalmazásában közút a gyalogosok és a járművek közlekedésére szolgáló közterület; továbbá közútnak minősül a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában vagy egyébként kezelésében lévő olyan magánterület (magánút) is, amely a közforgalom számára el nem zárt. Ennek megfelelően közút a gyalogút, a kerékpárút, valamint a gyalog- és kerékpárút is, ideértve a közút műtárgyát és tartozékát is. Ez a rendelkezés egyértelműsíti azt, hogy a Fővárosi Önkormányzat - a közutakhoz hasonlóan - egységes szakmai szempontok alapján kezelje a magánterületeket (magánutakat) is.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére