A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

16/2014. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2013. év során bekövetkezett változásai szükségessé teszik a Budapest Főváros Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását.

Ezen változásnak a Fővárosi Közgyűlés rendeletében való átvezetése szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Ez a rendelkezés az eddig meglévő - az üzletszabályzat elfogadására vonatkozó - szabályozást pontosítja.

A 2. §-hoz

Meghatározza, hogy a sormunkák ütemezésére havi bontásban közszolgáltatási ütemtervet kell készítenie a közszolgáltatónak, mely a közszolgáltatást igénybe vevők számára pontosabb információt nyújt a közszolgáltatás esedékességéről.

A 3. §-hoz

A rendelkezés pontosítása miatt szükséges változás.

A 4. §-hoz

A rendelkezés értelmében a közszolgáltatást igénybe vevők az ellenőrzés előtt elektronikus levelet, valamint SMS üzenetet kaphatnak a sormunka jellegű kéményellenőrzés első meghirdetett időpontjáról.

Az 5. §-hoz

Az ismételt kiértesítésre vonatkozó BM rendeletben lévő szabályozásra, valamint az ismételt kiértesítés formájára utalást, és a joghatását rögzíti.

A 6. §-hoz

A kiértesítés megfelelőségére vonatkozó szabályok pontosításáról rendelkezik, a BM rendelet előírja a sormunkára vonatkozóan a 8 nappal korábbi értesítést, így annak szerepeltetése a rendeletben feleslegessé vált.

A 7. §-hoz

A második kiértesítésre vonatkozó rendelkezéseket a Rendelet 8. § (4) bekezdése tartalmazza, annak szerepeltetése a 8. § (6) bekezdésben nem indokolt, azonban indokolt a társasházak értesítésének pontosítása.

A 8. §-hoz

A módosítás szükséges, mert a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10/A. § „...a közszolgáltatás díját úgy kell megállapítani, hogy az alacsonyabb legyen a 2012. december 31-én alkalmazott közszolgáltatási díj 90%-ánál...” szabályozása a Korm. rendeletben legalacsonyabbként meghatározott díjnál alacsonyabb díj alkalmazását írja elő az ott meghatározott kör esetében.

A 9. §-hoz

A pótdíj kiszámlázására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, melyeket célszerű ezen bekezdésen belül szabályozni.

A 10. §-hoz

Pótdíjat a Rendelet 12. § (1) bekezdés szerint az első alkalommal történő munkavégzés meghiúsulását követően lehet kiszámlázni. A Rendelet eredeti szövege szerint a harmadik megrendelésre történő közszolgáltatás esetén munkadíj és kiszállási díj felszámítására jogosult a Közszolgáltató. Mivel a kiszállási díjat eltörölte a törvénymódosítás, ezért csak annak törlése indokolt a szövegből, annak pontosítása mellett.

A 11. §-hoz

A közszolgáltató a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: Törvény) 16. §-ban megállapított kötelezettség alapján a hatályos, új közszolgáltatási díj és a Törvény 10/A. §-ban megállapított (2012. december 31-én, valamint 2013. június 30-án hatályos) díjak közti különbözetet a Törvény 10/A. §-a szerinti jogosultaknak 2014. december 30-ig köteles visszautalni.

A 12. §-hoz

A Rendelet mellékletének módosításáról rendelkezik, továbbá a Rendelet egy új melléklettel egészül ki, amely tartalmazza a Második értesítő nyomtatványt.

A 13. §-hoz

A Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére