A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

18/2014. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdése alapján a 2013. december 10-31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat rendezések teszik szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendeletmódosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel a költségvetési rendeletmódosítás alapvető célja a pénzügyi, tárgyi feltételek biztosítása az évközi operatív munka zavartalansága érdekében.

Részletes indokolás

Az 1. § (1) bekezdése a 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az 1. § (2) bekezdése az alaprendelet (2) bekezdésben részletezett, költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegének változását tartalmazza.

Az 1. § (3) bekezdése - a kapcsolódó 1. számú melléklettel - a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az 1. § (4) bekezdése a főpolgármesteri átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2013. IV. negyedévében végrehajtott előirányzat-változásokat rögzíti.

Az 1. § (5)-(9) bekezdései az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az 1. § (10)-(53) bekezdései a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (54) bekezdése - a kapcsolódó 6. számú melléklettel - a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

Az 2. § - a kapcsolódó mellékletekkel - az alaprendelet 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/e., 2., 2/a., 3., 3/b., 3/c., 4., 4/a., 5., 5/a., 8. számú táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

A 3. § a rendelet hatálybalépésének időpontjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére