A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

24/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírja, hogy a Fővárosi Közgyűlés a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik a képviselő-testület bizottságairól. E törvényi előírásnak tesz eleget a javaslat.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján az új jogszabály várható következményeit felmérve elkészült a rendelet előzetes hatásvizsgálata, megvizsgáltuk az új rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását. Ennek eredményeképpen megállapítható, hogy az SZMSZ-ről szóló önkormányzati rendelet módosítása a gyakorlatban felmerült tapasztalatok és a vonatkozó jogszabályok változásai miatt szükséges változtatásokat tartalmazza annak érdekében, hogy az önkormányzati rendelet összhangban legyen a vonatkozó jogszabályokkal.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfele-lően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül, annak érdekében, hogy tudomást szerezzen a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) szerint a projektet céljellegű ideiglenes önkormányzati bizottságként a BKISZ Projekt Ideiglenes Bizottság felügyeli átruházott hatáskörben. A hatáskörök részben a Társulás működéséhez kapcsolódnak, így a Bizottság gyakorolja a Társulásra átruházott önkormányzati hatáskörök tekintetében a Társulási Tanács döntését megelőzően a Fővárosi Önkormányzatot, mint tagot megillető döntési jogosítványokat. A Társulás megszűnése miatt a bizottság feladatának átalakítása mindenféleképpen szükséges, melynek érdekében a Társulással kapcsolatos bizottsági feladatkörök hatályon kívül helyezésre kerülnek.

A további módosítások a BKISZ Projekt Ideiglenes Bizottság hatáskörének bővítésével a Projekt hatékony, gördülékeny lebonyolításának elősegítését szolgálják, különös tekintettel a Fővárosi Közgyűlés üléseinek ütemezésére.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére