A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

30/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 6. § (2) bekezdése szerint:

„Az önkormányzat képviselő-testületének feladatai

[...]

b) rendeletben határozza meg a távhőszolgáltatási csatlakozási díjat, a távhőszolgáltatási csatlakozási díj fizetési feltételeit, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatásra vonatkozó, az 57/D. § (1) bekezdés szerinti miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket;”

A teljesítmény alapú tarifa alapdíja és hődíja jelentősen olcsóbb, mint az általános tarifa alapdíja és hődíja. Az alapdíjban jelentkező eltérés indokolható az eltérő szolgáltatási tartalommal, a hődíj eltérése azonban nem indokolható, azaz a teljesítmény alapú tarifa tömeges elterjedése jelentős és nem indokolható veszteséget jelenthet a fővárosi távhőszolgáltatók számára.

Mivel a távhő áralkalmazási feltételeinek tárgyi kérdésköréről az energetikáért felelős miniszter rendeletben nem rendelkezett, a Tszt. fenti előírása alapján a Fővárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Távhőrendelet) módosítása által rendelkezhet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A tervezet kiegészíti a Távhőrendelet áralkalmazási feltételeit.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére