Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

30/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet

a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1) E rendelet 2014. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) E rendeletben megállapított rendelkezéseket 2014. augusztus 1-jét követően ellátási módot változtató felhasználók esetében kell alkalmazni.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére