A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

34/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Általános indokolás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdésének 37. pontja szerint közszolgáltató csak az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság lehet, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el. E rendelkezéseknek eleget téve a korábban zártkörűen működő részvénytársasági formában működő fővárosi közterület-fenntartó vállalat nonprofit zártkörűen működő részvénytársasági formában működik tovább, mely elnevezés Vagyonrendeletbe, Hr.-be, valamint a Ktr.-be történő átvezetése szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Mivel a fővárosi közterület-fenntartó vállalat nonprofit zártkörűen működő részvénytársasági formában működik tovább, így eme elnevezés Hr.-be történő átvezetése szükséges.

A 2-4. §-hoz

A nonprofit cégforma Vagyonrendeletbe történő átvezetését, valamint a közszolgáltató kizárólagos jogára utaló fővárosi önkormányzati rendeleti, valamint törvényi rendelkezések Vagyonrendeletben történő hatályosítását megvalósító rendelkezések.

Az 5-6. §-hoz

A nonprofit cégformának a Ktr. adott rendelkezésébe történő átvezetéséről rendelkezik.

A 7. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére