A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

39/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ kialakítására irányuló, a Budapest XIII. kerület, 28 056 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. A beruházások előkészítése során nyilvánvalóvá vált, hogy szükséges a Budapest

Településszerkezeti Tervéről szóló 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozat (TSZT) és a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (FSZKT) módosítása.

A módosításra a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 45. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kerül sor.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek esetében a településrendezési eszközök módosításakor a Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően a Korm. rendelet 42. §-ában meghatározott tárgyalásos eljárás alkalmazandó.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, az e rendelet mellékletét képező térképeknek megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét képező térkép módosítása a Korm. rendelet 45. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest XIII. kerület, Szabolcs utca-Hun utca-Vágány utca-Dózsa György út által határolt területre vonatkozó hatástanulmányban foglaltak alapján a mellékleteknek megfelelően módosul. A módosítást a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, dr. Baán László miniszteri biztos kezdeményezte, amely módosítás országos érdeket szolgál.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján a módosítás az elfogadást követő napon hatályba léptethető.


  Vissza az oldal tetejére