A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

42/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a értelmében a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekben, valamint a családok átmeneti otthonában fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.

A rendeletmódosítást az intézményi térítési díjak felülvizsgálatának végrehajtása teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az 1-3. melléklet a rendelet hatálybalépését követő szolgáltatási önköltségeket és intézményi térítési díjakat tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az R. hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére