A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

46/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt előírás szerint: „A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között... meghatározza szervezeti és működési rendjét...” Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely a városigazgató feladataival összefüggésben egyes rendelkezések pontosítását, kiegészítését tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

Az SZMSZ-ben a városigazgató személyére (a városigazgató a Budapesti Városigazgatóság Zrt. mindenkori vezérigazgatója) és feladataira vonatkozó utaláson túl a feladatkörrel összefüggésben szükséges előterjesztési jogának és a Közgyűlés, illetve bizottságok ülésein állandó tanácskozási joggal való részvétel lehetőségének biztosításáról rendelkezik.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére