A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

47/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosítására a Budapest Ösztöndíj Program hatékonyságának növelése érdekében, illetve az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján kerül sor.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet hatályának, ezáltal az egyes pályázati feltételeknek a módosításával - az életkori határ 30 évre történő megemelésével, átfogóbb szakdolgozati témák megjelölésével, a pályázatban a szakok/szakirányok meghatározásának mellőzésével, a részt vevő hallgatók körének kiterjesztésével - az eddigieknél több hallgatónak lesz lehetősége részt venni a Budapest Ösztöndíj Programban.

2. §-hoz

Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, ha az ösztöndíjas hallgató nem szerzi meg a diplomáját a megállapodásban rögzített időpontig, kivéve, ha erre önhibáján kívül kerül sor és a (7) bekezdés szerint kéri a határidő meghosszabbítását.

3. §-hoz

Az eddigiekkel szemben abban az esetben, ha az ösztöndíjas a Program ideje alatt munkaviszonyt létesít, nem szűnik meg az ösztöndíjas jogviszony, így a részére kifizetett ösztöndíj vonatkozásában elszámolási és visszafizetési kötelezettség nem terheli, de a továbbiakban az ösztöndíj nem folyósítható részére.

4. §-hoz

A (7) bekezdés alapján lehetőség nyílik rá, hogy annak az ösztöndíjasnak, aki önhibáján kívül nem tudta megszerezni a diplomáját a megállapodásban rögzített időpontig, indokolt esetben írásbeli kérelmére egy alkalommal legfeljebb egy évvel meghosszabbítható legyen a diploma megszerzésére nyitva álló határidő.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére