A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

51/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a értelmében a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekben, valamint a -családok átmeneti otthonában fizetendő térítési díjakról -rendeletet alkot.

A rendeletmódosítás adminisztrációs hiba korrekciója miatt szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2. melléklet 3.2.1. és 3.2.2. pontjában a két sor között felcserélt adatok korrekcióját tartalmazza.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére