A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

54/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet megalkotásával összefüggő egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt előírás szerint: „A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között... meghatározza szervezeti és működési rendjét...” A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 43. § (3) bekezdése szerint pedig: „A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.”

Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását követően a 2014. november 7-i alakuló ülésén módosította a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ-ét), meghatározva az új bizottságok nevét és létszámát.

A Közgyűlés 2014. december 3-i ülésén megválasztotta az új bizottságok tagjait és tisztségviselőit, illetve megalkotta új SZMSZ-ét. Az új SZMSZ-hez kapcsolódóan szükséges az egyes fővárosi közgyűlési rendeletek vonatkozó szabályainak megfelelő módosítása is, különösen a hatásköri szabályok közti összhang megteremtésére.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Beruházási rendelet egyes szabályainak módosítása szükséges az új bizottsági elnevezések, illetve az értékhatárok változására tekintettel.

A 2. §-hoz

A Helyiségrendelet egyes szabályainak módosítása szükséges az új bizottsági elnevezések, illetve az értékhatárok változására tekintettel.

A 3. §-hoz

A Vagyonrendelet egyes szabályainak módosítása szükséges az új bizottsági elnevezések, illetve az értékhatárok változására tekintettel.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére