A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

56/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a 2015. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Általános indokolás

A rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. év eleji átmeneti - a Fővárosi Önkormányzat költségvetésére vonatkozó rendelet megalkotásáig tartó - időszak finanszírozására és költségvetési gazdálkodására tartalmaz szabályozást. A szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése.

Részletes indokolás

Az 1. § a forrásmegosztással érintett bevételek összegéből való kerületi, valamint fővárosi önkormányzati részesedést szabályozza a 2014. évi és a 2015. évi forrásmegosztási rendelettel, illetve amennyiben ez utóbbi nem lép hatályba 2015. január 31-ig, akkor a forrásmegosztási törvénnyel.

A 2. § általános felhatalmazást ad a főpolgármesternek a költségvetési feladatok - meghatározott feltételekkel - történő vitelére. Szabályozza az átmeneti finanszírozási időszakban vállalható kötelezettségeket, a megköthető szerződéseket, valamint a Közgyűlés és a bizottságok által 2015. évben, a 2015. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig vállalható kötelezettségeket.

A 3. § a folyó költségvetés finanszírozásának szabályait részletezi, meghatározza az intézmények finanszírozásának rendjét.

A 4. § a hajléktalanellátás különböző jogszabályokban meghatározott formáinak - a központi költségvetésből utólagosan megtérített - megelőlegezését biztosítja.

Az 5. § rendelkezik a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei részére a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó támogatás utalásáról.

A 6. § kifizetést enged a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségekre.

A 7. § a 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő átmeneti időszakra biztosítja a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetményalapjának/munkabérének mértékét és folyamatos kifizetését. A Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére az egyéb illetmény jellegű juttatások időarányos kifizetésére vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés. Kötelezettségvállalást és kifizetést engedélyez a fővárosi önkormányzati intézmények alkalmazottainak önkéntes kölcsönös biztosító-pénztárakkal szembeni részben vagy egészben átvállalt tagdíjai megfizetésére.

A 8. § intézkedik a Fővárosi Nemzetiségi Önkormányzatok pénzellátásáról, a Fővárosi Önkormányzat által a működtetéshez biztosított támogatások kiutalásának rendjéről.

A 9. § a 2014. évi költségvetésben a „847301 Környezetvédelmi Alap” terhére 2014. évi keretmaradványuk erejéig engedi a kötelezettségvállalást és a támogatás utalását.

A 10. § (1) bekezdése biztosítja a közfeladatokat ellátó vállalkozások részére a folyamatos feladatellátás biztonságát megteremtő finanszírozást az érvényben lévő szerződések alapján.

A (2) bekezdés a szociálpolitikai alapfeladatokat támogatási szerződéssel átvállaló, a 2015. évre is érvényes támogatási szerződéssel rendelkező alapítványok, társadalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.

A (3) bekezdés rendelkezik a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó Menhely Alapítvány, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatásáról.

A (4) bekezdés az (1)-(3) bekezdésekben nem szabályozott, ott fel nem sorolt szervezetek részére biztosítja az utalások teljesítését.

A (5) bekezdés a lakossági, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítását végző társaság részére utalandó támogatás teljesítésére ad szabályozást.

A (6) bekezdés a FOK Kft. végelszámolásával kapcsolatos költségek kifizethetőségét biztosítja.

A (7) bekezdés a Támasz Alapítvány részére biztosítja az időarányostól eltérő teljesítést.

A (8) bekezdés a közoktatási intézmények szakképzési hozzájárulásának utalhatóságát biztosítja.

A (9) bekezdés a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. számára biztosítja az időarányostól eltérő finanszírozás lehetőségét.

A (10) bekezdés a sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társadalmi szervezetek folyamatos működése fenntartásának biztosítása érdekében külön szabályozást ad.

A (11) bekezdés a főpolgármester keretének felhasználását szabályozza.

A 11. § a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg címzettjének számlájára engedi továbbutalni, valamint engedélyezi a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásával kapcsolatos szerződésekben foglaltak teljesítését.

A 12. § az önkormányzati kiadások közül a felújítási és beruházási címeken megtervezett feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályozásait részletezi.

A 13-15. § az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban is biztosítja a hitelek lehívását, törlesztését, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését.

A 16. § a 321/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozat alapján megindított beszerzési, illetve közbeszerzési eljárásokat szabályozza az átmeneti gazdálkodás időszakában.

A 17. § a kiadások készpénzben történő kifizetését szabályozza.

A 18. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére