A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2014. augusztus 25-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1262/2014. (VIII. 25.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Fővárosi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására.

2. Javaslat az M3 metróvonal infrastruktúrájának és járműparkjának megújításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

A napirend 1. pontja: Javaslat a Fővárosi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1263/2014. (VIII. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Választási Bizottság tagjává

- dr. Temesi Istvánt,

- dr. Orosz Máriát,

- dr. Vértesy Lászlót;

a Fővárosi Választási Bizottság póttagjává

- dr. Tóthné dr. Solt Máriát és

- dr. Tóth Ildikót

megválasztja.

Felkéri a főjegyzőt, hogy a megválasztásról az érintetteket tájékoztassa, továbbá intézkedjen a Fővárosi Választási Bizottság tagjai és póttagjai névsorának a Budapest Portálon történő közzététele érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Sárádi Kálmánné dr.

A napirend 2. pontja: Javaslat az M3 metróvonal infrastruktúrájának és járműparkjának megújításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1264/2014. (VIII. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Nagy István, Hanzély Ákos és Wintermantel Zsolt hozzászólása után a napirend vitáját lezárja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1265/2014. (VIII. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hanzély Ákos módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy mutassa be azokat az összehasonlító műszaki és pénzügyi elemzéseket, amelyek az M3-as metró felújításával kapcsolatosan a járműpark felújítását indokolják új járművek vásárlása helyett.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Egyetért azzal, hogy a járműpark felújítása csak akkor valósulhat meg, ha az összehasonlító elemzések alapján a járművek felújításának költségei jóval kedvezőbbek az új jármű vásárlásának alternatívájánál.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1266/2014. (VIII. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért az M3 metróvonal járműparkjának megújításával kapcsolatos feladatok előterjesztésben foglaltaknak megfelelő végrehajtásával, és deklarálja a beruházás végrehajtásának kiemelt prioritását.

1267/2014. (VIII. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat a felújítás kezdeményezőjeként egyetért a Kormány 1468/2014. (VIII. 19.) Korm. határozatában foglaltakkal, és azzal összhangban felkéri a BKV Zrt.-t az M3 metróvonal járműparkjának felújítására vonatkozó tender kiírására a Fővárosi Önkormányzattal és a BKK Zrt.-vel folyamatos együttműködésben. A közbeszerzési eljárások dokumentumában, illetve a szerződésekben rögzíteni kell, hogyha a Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. között kötendő fejlesztési megállapodás nem jön létre a projekt finanszírozására, az olyan oknak minősül, amely alapján az ajánlatkérő - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 76. § (1) bek. d) pontja alapján - a szerződés teljesítésére képtelenné válására jogszerűen hivatkozhat. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a BKK Zrt. és a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1268/2014. (VIII. 25.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy az M3-as metró járműveinek felújítására a Fővárosi Önkormányzat hitelt vegyen fel és felhatalmazza a főpolgármestert az ehhez szükséges minden előkészítő lépés, tárgyalás lefolytatására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1269/2014. (VIII. 25.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az M3-as metró járműparkjának felújítását szolgáló finanszírozási konstrukciót és a szükséges garanciális feltételrendszert a nemzeti fejlesztési miniszterrel egyeztesse, valamint a lehetséges finanszírozókkal egyeztessen és a szükséges döntési javaslatokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1270/2014. (VIII. 25.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az M3 metró vonalának infrastruktúra-felújítása kapcsán a finanszírozási lehetőségekről a Kormánnyal folytassa a tárgyalásokat, arra is tekintettel, hogy a Kormány mérlegeli európai uniós vissza nem térítendő támogatás biztosítását a beruházáshoz.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2014. augusztus 25-i rendkívüli ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére