A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

1/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet megalkotásával összefüggő egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt előírás szerint: „A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között... meghatározza szervezeti és működési rendjét...” A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 43. § (3) bekezdése szerint pedig: „A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.”

Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását követően a 2014. november 7-i alakuló ülésén módosította a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ-ét), meghatározva az új bizottságok nevét és létszámát.

A Közgyűlés 2014. december 3-i ülésén megválasztotta az új bizottságok tagjait és tisztségviselőit, illetve megalkotta új SZMSZ-ét. Az új SZMSZ-hez kapcsolódóan szükséges az egyes fővárosi közgyűlési rendeletek vonatkozó szabályainak megfelelő módosítása is, különösen a hatásköri szabályok közti összhang megteremtése.

Részletes indokolás

Az 1-17. §-okhoz

Egyes fővárosi közgyűlési rendeletek vonatkozó szabályainak megfelelő módosításait tartalmazza az új bizottsági elnevezések, illetve az értékhatárok változására tekintettel, továbbá az SZMSZ-ben szereplő hatásköri szabályokkal való összhang megteremtése érdekében.

A 18. §-hoz

Az SZMSZ technikai pontosításait tartalmazza, kiküszöbölve az SZMSZ-en belüli ellentmondásokat és összehangolva az SZMSZ-t az egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításaival.

A 19. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. Az SZMSZ 7. melléklet „5. EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS IGAZGATÁS, SPORT” cím 5.1. pontjában nevesített hatáskör alapjául szolgáló törvényi rendelkezés (az 1993. évi III. törvény 124. § (4) bekezdése) 2015. március 1-jén hatályát veszti, ezért ezzel egyidejűleg szükséges az ezen alapuló hatáskör törlése is.


  Vissza az oldal tetejére