A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról

Általános indokolás

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtására kiadott 229/2012. (VIII. 28.) számú Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése szerint a gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározottak szerint térítési díjat fizet.

A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése alapján, ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Gyvt. 151. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat köteles biztosítani az étkezést az általa fenntartott óvodákban és a Gyvt. 151. § (2c) bekezdése alapján az állami intézményfenntartó központ által fenntartott, saját tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézményekben. A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése kimondja, hogy ha a (2) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

A 2. §-hoz

A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjat az intézménytípustól függően differenciáltan szükséges megállapítani tekintettel arra, hogy a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 2015. január 1-jétől hatályba lépett 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: EMMI rendelet) 2. § (1) pontjában az adag fogalmát korcsoportonként állapítja meg.

A 3. §-hoz

A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó napi nyersanyagnormát az intézménytípustól függően differenciáltan szükséges megállapítani tekintettel arra, hogy az EMMI rendelet 5. § (4) bekezdése értelmében a nyersanyag-kiszabat korcsoportonkénti bontásban történik.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére