Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet

a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2c) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § *  A rendelet hatálya

a) a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekre, és

b) a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működő valamennyi nevelési-oktatási intézményre

terjed ki.

2. Az étkezési térítési díj

2. § Budapest Főváros Közgyűlése a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjat az intézménytípustól függően differenciáltan, az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. A napi nyersanyagnorma

3. § Budapest Főváros Közgyűlése a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó napi nyersanyagnormát az intézménytípustól függően differenciáltan, a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelethez * 

A nevelési-oktatási intézményekben a napi étkezési térítési díjak áfa nélkül a következők:

Megnevezés Ft/fő/nap
Óvodai ellátás összesen: 312
Ebből: tízórai 51
ebéd 210
uzsonna 51
Általános iskolai ellátás összesen: 400
Ebből: tízórai 82
ebéd 236
uzsonna 82
Kollégiumi ellátás (általános iskola) összesen: 739
Ebből: reggeli 117
tízórai 82
ebéd 236
uzsonna 82
vacsora 222
Kollégiumi ellátás (középiskola) összesen: 844
Ebből: reggeli 148
tízórai 82
ebéd 276
uzsonna 82
vacsora 256
Fogyatékosokat nevelő-oktató intézmények ellátása összesen: 886
Ebből: reggeli 123
tízórai 82
ebéd 307
uzsonna 92
vacsora 282
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium ellátása összesen: 952
Ebből: reggeli 133
tízórai 87
ebéd 328
uzsonna 97
vacsora 307
Szakközépiskolák (ebéd) 276
Szakiskolák (ebéd) 276
Gimnáziumok (ebéd) 276
Szakgimnáziumok (ebéd) 276
Felnőtt összesen: 1540
Ebből: reggeli 270
tízórai 147
ebéd 512
uzsonna 147
vacsora 464

2. melléklet a 6/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelethez * 

A nevelési-oktatási intézményekben a napi nyersanyagnormák áfa nélkül a következők:

Megnevezés Ft/fő/nap
Óvodai ellátás összesen: 345
Ebből: tízórai 57
ebéd 231
uzsonna 57
Általános iskolai ellátás összesen: 441
Ebből: tízórai 90
ebéd 261
uzsonna 90
Kollégiumi ellátás (általános iskola) összesen 815
Ebből: reggeli 129
tízórai 90
ebéd 261
uzsonna 90
vacsora 245
Kollégiumi ellátás (középiskola) összesen: 932
Ebből: reggeli 163
tízórai 90
ebéd 305
uzsonna 90
vacsora 284
Fogyatékosokat nevelő-oktató intézmények ellátása összesen: 1043
Ebből: reggeli 145
tízórai 97
ebéd 361
uzsonna 108
vacsora 332
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium ellátása összesen: 1120
Ebből: reggeli 157
tízórai 102
ebéd 387
uzsonna 114
vacsora 360
Szakközépiskolák (ebéd) 305
Szakiskolák (ebéd) 305
Gimnáziumok (ebéd) 305
Szakgimnáziumok (ebéd) 305
Felnőtt összesen: 932
Ebből: reggeli 163
tízórai 90
ebéd 305
uzsonna 90
vacsora 284

  Vissza az oldal tetejére