A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

7/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4)-(5) bekezdése alapján a 2014. november 21.-december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések, illetve a 2014. november 21.-december 31. között főpolgármesteri és intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése teszi szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendeletmódosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel a költségvetési rendeletmódosítás alapvető célja a pénzügyi, tárgyi feltételek biztosítása az évközi operatív munka zavartalansága érdekében.

Részletes indokolás

az 1-4. §-hoz

Az 1. § (1) bekezdése a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik, valamint a módosított költségvetési bevételeit és kiadásait, illetve a finanszírozási egyenleg forrásonkénti megbontását tartalmazza.

Az 1. § (2) bekezdése - a kapcsolódó 1. számú melléklettel - a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az 1. § (3) bekezdése a főpolgármesteri és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetéséről gondoskodik.

Az 1. § (4)-(9) bekezdései az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az 1. § (10)-(48) bekezdései a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (49) bekezdése - a kapcsolódó 6. számú melléklettel - a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A 2. § az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazza.

A 3. § - a kapcsolódó mellékletekkel - az alaprendelet 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/e., 2., 2/a., 3., 3/b., 3/c., 3/d., 4., 4/a., 5., 5/a. mellékleteit érintő módosításokat tartalmazza.

A 4. § a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg, de rendelkezései - az Áht. 34. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - 2014. december 31-i hatállyal módosítják a 2014. évi költségvetést.


  Vissza az oldal tetejére