A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

8/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az önkormányzat, mint közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásával kapcsolatos adatok az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 5. pontja értelmében közérdekű adatok. Ennek értelmében a jogalkotó a közpénzekkel való gazdálkodás átláthatóságának követelményét alkotmányos rangra emelte. Ezen alkotmányos követelmény pedig egyértelműen kiterjed a közpénzekkel való gazdálkodás követhetőségére, átláthatóságára, a nemzeti vagyon átengedésének nyilvánosság előtti elszámoltathatóságára is.

Ezt erősíti meg az előbbiekben említett 2011. évi CXII. törvény 32. §-a is, amelynek értelmében a közfeladatot ellátó szerv köteles a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - elősegíteni és biztosítani a közvélemény gyors és pontos tájékoztatását. A tájékoztatást teszi pontosabbá az értékbecslések érvényességének a csökkentése.

A módosítani szándékozott, 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (2)-(3) bekezdése ugyan rendelkezik a közzétételről, de a módosító indítvány áttekinthetőbb, könnyebben kezelhető formát határoz meg a kötelező közzététellel összefüggésben. Így jobban megfelelteti a Fővárosi Önkormányzat kötelezettségét az alaptörvény és a fent hivatkozott 2011. évi CXII. törvény céljainak.

Részletes indokolás

Az 1-3. §-hoz

A rendelkezés biztosítja az értékesített vagyonelemek értékének aktuális szinten tartását.

Az 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére