A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

10/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

az egyes fővárosi elismerések adományozását érintő rendeletek módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés jelen rendeletével a fővárosi kitüntető díjakra, továbbá a díszpolgári cím adományozására vonatkozó szabályokat módosítja.

A fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításának indoka az egyes, a fővárosi kitüntető díjakkal járó jutalomösszegek megemelése, tekintettel arra, hogy a díjakhoz kötődő jutalom mértéke hosszú ideje nem változott.

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről rendelkező 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kerül sor, meghatározva az évente adományozható elismerések számát és a díjjal járó jutalom mértékét és feltételeit.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításával meghatározza az egyes helyi kitüntető díjakhoz (Pro Urbe Budapest díj, Budapestért díj, Főváros Szolgálatáért díj) kötődő jutalomösszegek mértékét, továbbá a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendeletével összhangban módosítja a Bárczy István Díj esetében az előterjesztésre jogosult bizottság elnevezését.

A 2. §-hoz

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításával meghatározza az elismerésben részesíthető személyek körét és az évente adományozható elismerések számát, a díszpolgári cím adományozásának rendjét és feltételeit. Meghatározza továbbá a díszpolgári címmel járó jutalom mértékét, amely jutalomösszeg kizárólag a kitüntetett élő személy részére adható, valamint rendelkezik a díjazással összefüggésben mind az élő személy, mind a posztumusz adományozás esetére biztosított további jogosultságokról. Megállapítja a díszpolgári cím adományozására vonatkozó javaslattevők körét, a javaslatot a főpolgármester terjeszti a Közgyűlés elé.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére