Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

10/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet

az egyes fővárosi elismerések adományozását érintő rendeletek módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet

1-3. * 

4. 4/A. § (3) bekezdésében az „Oktatási Bizottság” szövegrész helyébe az „Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága” szöveg lép. * 

2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére