A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

12/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 236. § (4) bekezdés b) pontja és (5) bekezdés c) pontja alapján az alaprendelet 2-3. §-a határozza meg a közgyűlés hivatalának szervezeti tagozódásához igazodó vezetői szinteket és a vezetői szintekhez kötődő vezetői illetménypótlék mértékét. Az alaprendelet kiegészül a Főpolgármesteri Hivatalban a Kttv. 129. § (1) bekezdés alapján bevezetett új vezetői munkakörrel.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-hoz

A Főpolgármesteri Hivatalban a Kttv. 129. § (1) bekezdése alapján a főosztályvezető helyettesítésére - szervezeti egység vezetése nélkül - főosztályvezető-helyettesi munkakört vezet be, amely vezetői kinevezést osztályvezetői szintnek feleltet meg a rendelet.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére