A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

22/2015. (IV. 7.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény önkormányzati segélyezésre vonatkozó rendelkezéseit oly módon változtatta meg, hogy kötelező jelleggel írja elő minden települési önkormányzat számára, miszerint 2015. február 28-ig egy új, települési támogatás néven bevezetésre kerülő ellátási formáról alkosson rendeletet a korábbi önkormányzati segélyek helyett. A Fővárosi Közgyűlés a törvényi rendelkezések végrehajtására megalkotta a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendeletét. A rendelet kiegészítése azért vált szükségessé, hogy azon hajléktalanok is részesülhessenek ellátásban, akik számára valamely rendszeres jellegű ellátás megállapítása van folyamatban.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Bevezeti azon hajléktalan személyek rendkívüli települési támogatását, akik részére rendszeres (munkanélküli, társadalombiztosítási, szociális) ellátás megállapítása van folyamatban, de az ellátást még nem kapták meg, továbbá meghatározza annak összegét és a folyósítás időtartamát.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére