A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

23/2015. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően - a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben - tartalmazza Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásának adatait.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletnek nincs sem közvetett, sem közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása, mert a zárszámadási rendelet a 2014. évi összevont költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel az egy lezárt időszak gazdálkodásának tényadatait mutatja be, a jövő időszakra vonatkozó kötelezettséget, elvégzendő feladatot nem tartalmaz.

Részletes indokolás

1-5. §-hoz

Az 1-4. §-ok a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2014. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

Az 5. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére