A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

24/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete tartalmazza a Fővárosi Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzékét, köztük a főváros díszvilágítását.

A Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a főváros díszvilágítási berendezéseinek üzemeltetési rendjét.

A Rendelet 2012. október 1-jei hatálybalépését követően további objektumok Rendeletbe történő felvételére vonatkozó igény merült fel, melyek a módosítást indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Szükséges a Rendelet ezen §-ában a Fővárosi Önkormányzatot kivételként kiemelni. Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat a beruházó vagy (rész)finanszírozó, vagy a tulajdonában lévő műtárgy, építmény díszkivilágításának létesítésére külső féltől érkezik igény, úgy a tulajdonosi hozzájárulás kiadása szükségtelen többletadminisztrációt eredményez, hiszen a beruházás támogatásával a hozzájárulás megadottnak tekinthető.

A 2. §-hoz

A Rendelet mellékletének cseréjéről rendelkezik.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére