A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

28/2015. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdése alapján a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat hatásköre, hogy a várakozási területek tekintetében rendeletben állapítsa meg többek között az egyes díjköteles várakozási területeket, azok kategóriáját, valamint a fizetendő várakozási díj mértékét. Két kerületi önkormányzat képviselő-testülete kezdeményezte az R.-ben meghatározott várakozási övezetek módosítását, bővítését.

Részletes indokolás

Az 1. és 3. §-okhoz

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Józsefvárosi Önkormányzat) Képviselő-testülete 226/2014. (XI. 5.) Kt. számú határozatával kezdeményezte, hogy a meglévő várakozási övezetek a Kerepesi út-Hungária körút-Sport utca-Százados utca-Salgótarjáni út-Asztalos Sándor út által határolt területtel, valamint a Könyves Kálmán körút-Üllői út-Orczy út-Golgota tér-Golgota út-Bláthy Ottó utca-Vajda Péter utca által határolt területtel egészüljenek ki. A képviselő-testület azt javasolta, hogy az első terület 5. díjtételű, míg a második terület 3. díjtételű terület legyen. A várakozási övezet bővítésének indoka, hogy mind a két terület jelentősen telített, amelyet a jogszabályok szerint elkészített telítettségvizsgálatok is igazolnak.

A Józsefvárosi Önkormányzat elfogadta a Fővárosi Önkormányzat azon javaslatát, amely szerint mind a két terület 5. díjtételű terület legyen, és amennyiben a várakozási díjfizetés bevezetése utáni telítettségi adatok indokolják, a várakozási díj mértéke a későbbiekben az R. módosításával változtatható.

A Józsefvárosi Önkormányzat javaslata érinti az R. 1. melléklet „4 órás maximális várakozási idejű területek” cím és a 2. melléklet „5. díjtételű területek” cím VIII. kerültre vonatkozó rendelkezéseit, mindkét esetben figyelembe véve a meglévő és az új várakozási övezetek lehetőség szerinti összevonását.

A 2. és 4. §-okhoz

A XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 93/2013. (VI. 27.) ÖK. számú határozatával kezdeményezte, hogy a Röppentyű utca-Tahi utca páratlan oldala-Hajdú utca-Fáy utca-Béke utca-Petneházy utca által határolt területen időtartam-korlátozás nélküli és 5. díjtételű várakozási övezet legyen.

A XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2015. (III. 12.) ÖK. számú határozatával úgy döntött, hogy a Duna-Váci út-Vizafogó utca, valamint a Röppentyű utca-Göncöl utca-Kámfor utca-Tatai utca-Szegedi út-Dévényi utca-Róbert Károly körút-Lehel utca-Szegedi út-Reitter Ferenc utca-Petneházy utca által határolt terület időtartam-korlátozás nélküli és 5. díjtételű várakozási övezetnek való kijelölését kezdeményezi.

A kérést mindhárom esetben a területek zsúfoltságával indokolták, amelyet a jogszabályok szerinti telítettségvizsgálatokkal igazoltak.

A XIII. kerületi Önkormányzat javaslata érinti az R. 1. melléklet „Időtartam-korlátozás nélküli területek” cím és a 2. melléklet „5. díjtételű területek” cím XIII. kerületre vonatkozó rendelkezéseit, mindkét esetben figyelembe véve a meglévő és az új várakozási övezetek lehetőség szerinti összevonását.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére