A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

32/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A javaslat a Budapesti Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt. és a BKV Zrt. létesítő okiratainak módosításában foglalt rendelkezésekkel való összhang megteremtése érdekében szükséges változtatásokat, illetve egyéb jogtechnikai rendeletmódosításokat tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

E módosító rendelkezést a Budapesti Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt. és a BKV Zrt. leánytársaságai vonatkozásában hozott alapítói döntésekkel azonos vagyonrendeleti szabályozás megteremtése indokolja.

A 2. §-hoz

E módosító és kiegészítő rendelkezést a Fővárosi Önkormányzat társaságaiban bekövetkezett változások indokolják.

A 3. §-hoz

E kiegészítő rendelkezést a Budapesti Városigazgatóság Zrt., BKK Zrt. és a BKV Zrt. leánytársaságai vonatkozásában azonos szabályozás megteremtése indokolja.

A 4. §-hoz

A városigazgatósági koncepcióval összhangban a Városigazgatóság kibővült feladatainak feltüntetése szükséges a kizárólagos jogok között, mely feladatok az erre irányuló megbízási szerződésben rögzítettek.

Az 5. §-hoz

A módosítás technikai jellegű, a Vagyonrendelet módosítását, illetve egyéb időközbeni változásokat szükséges átvezetni az SZMSZ-en.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére