A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

34/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A FŐKERT Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Közszolgáltató) zöldfelületi közszolgáltatással kapcsolatos feladatok elvégzésére vonatkozó kizárólagos jogát a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 4. mellékletének 17. pontja szabályozza. E pont értelmezése tekintetében kérdésként merült fel, hogy a Közszolgáltató kizárólagos joga kiterjed e a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, vagyonkezelésében, kezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében és használatában álló zöldterületek és ingatlanok zöldfelületének fenntartására, fejlesztésére, üzemeltetésére is, vagy kizárólag a parkfenntartási feladatokat láthatja el e joga alapján a Közszolgáltató. Fenti értelmezési kérdések tisztázása miatt szükséges a Vagyonrendelet módosítása, melynek következtében egyértelművé válik, hogy a Közszolgáltató minden, a Fővárosi Önkormányzathoz bármilyen jogcímen kapcsolódó zöldterület és ingatlanok zöldfelületének kezelésére jogosult és köteles.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Pontosítja, hogy a Közszolgáltató kizárólagos joga milyen jogokra és kötelezettségekre terjed ki.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére