A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

37/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 66/2003. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 58/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.

A Fővárosi Önkormányzat e kötelezettségének Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 66/2003. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet megalkotásával tett eleget.

A helyi rendelet módosítását a megalkotása óta eltelt idő alatt bekövetkezett változások, így különösen jogszabályokból adódó változások, valamint szervezetek átalakulása, vezetői irányítói rendszerben bekövetkezett változások indokolják.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Pontosítja az I. alcímet.

A 2. §-hoz

A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjainak összetétele módosul, tagjainak száma célszerűségi okokból korlátozásra kerül, így működtetése rugalmasabbá, hatékonyabbá válhat.

A 3. §-hoz

Lehetővé teszi a Kerekasztalnak, hogy az ügyrendjében határozza meg a tanácskozási joggal meghívottak körét.

A 4. §-hoz

A rendelettervezet hatálybaléptetéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére