A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

39/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (5) bekezdés g) pontjában foglaltak szerint, ha a szolgáltatást a 6. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott ajánlatkérők valamelyike vagy általuk létrehozott társulás jogszabály alapján fennálló kizárólagos jog alapján nyújtja, a törvény szabályai szerinti eljárást nem kell alkalmazni. Ezzel a lehetőséggel élve a Fővárosi Önkormányzat a Vagyonrendelet 4. sz. mellékletében nevesíti az ezen rendelkezés szerinti ún. kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságokat, melyek közé javasoljuk a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. felvételét arra a tevékenységre tekintettel, amelyet közszolgáltatásként fog ellátni.

Részletes indokolás

Az 1-3. §-okhoz

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 3., 4. és 5. mellékletének módosítása a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása miatt vált szükségessé.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére