A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

45/2015. (XI. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVIII. törvény módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) helyi adó bevezetésére vonatkozó rendelkezéseit. A Htv. 1. §-ának (4) bekezdése 2014. január 1-től a fővárosi önkormányzatot jogosítja fel az általa közvetlenül igazgatott terület tekintetében az egyébként a kerületi önkormányzat által bevezethető helyi adó bevezetésére. (A fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület fogalma alatt a Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvényben meghatározott területet kell érteni.) A Fővárosi Önkormányzat élt a törvény szerinti lehetőséggel, és a Htv. 1. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazásra tekintettel 2014. január 1-től önállóan vezethet be építményadót az általa közvetlenül igazgatott területen. A közgyűlési rendeletalkotás a Htv. 6. § c) pontja szerinti valorizáció érvényesítését jelenti.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az építményadó mértékét határozza meg a 2016. évre vonatkozóan. A Htv. az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete szerinti adóalap után 1100 Ft/m²-ben határozza meg az adó évi mértékének felső határát, amely - ugyancsak a Htv. rendelkezése alapján - a fogyasztói árszínvonal változásának figyelembe vételével valorizálható (adómaximum). Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez és az adómaximum összegét figyelembe véve az adó mértékét megállapítsa. A rendelet módosítás az adó mértékét a jelenlegi 1700 Ft/m²-rel szemben a helyi adókról szóló törvény szerinti felső határ után, a fogyasztói árszínvonal változásait figyelembe véve, az adómaximumban állapítja meg.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére