A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

47/2015. (X. 29.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Petőfi Sándor utca környezetében a közeljövőben több építési beruházás is megkezdődik, részben már folyamatban van, melyeknek velejárói a megnövekedett tehergépjármű-forgalom, a változó méretű deponálási területek és az ideiglenes útlezárások.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 24303-as helyrajzi számú telken zajló építési munkák vélhetően forgalmi akadályt képeznének a Petőfi Sándor utca Kossuth Lajos utca és Párizsi utca közötti szakaszán, ezért azt ideiglenes jelleggel a forgalom elől elzárni szükséges. Ezen az utcaszakaszon csak az áruszállítás, valamint az építkezéssel kapcsolatos forgalom engedélyezett, olyan módon, hogy a terület kiszolgálása a Kossuth Lajos utca felől történik.

A Petőfi Sándor utca 2-4. sz. előtt (Párizsi Udvar épülete előtt) az utca zsákutcaként üzemel az építési forgalom számára a Kossuth Lajos utca felőli bejárattal. Az építési terület és a Párizsi utca közötti Petőfi Sándor utca szakasza a Párizsi utca felől szintén zsákutcaként üzemel a közforgalom számára. Az átépítés alatt a Petőfi Sándor utca további szakaszát a Kossuth Lajos utca felől a Városház utca-Párizsi utca útvonalon lehet megközelíteni, amely két utca az V. kerület belső harmada védett övezetének része, így csak behajtási-várakozási hozzájárulással érhető el. A fentiek alapján, az átépítés idejére szükséges a Városház utcát és a Párizsi utcát a védett övezeti besorolásból ideiglenesen kivenni, ezáltal azok az V. kerületi várakozási övezet részei lesznek, így mind a behajtás, mind a várakozás megoldottá válik az érintett területen, a lezárt Petőfi Sándor utcaszakasz kapcsán.

A védett övezet és a várakozási övezet módosításhoz kapcsolódik, hogy az V. kerület belső harmadában érvényes lakossági behajtási-várakozási hozzájárulások a védett övezet által közrefogott várakozási övezethez tartozó közterületeken is érvényesek, így ezt az eltérő területi érvényességet a Városház utcára és a Párizsi utcára is célszerű kiterjeszteni.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére