A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4)-(5) bekezdése alapján a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések, illetve a 2015. szeptember 12.-december 2. között főpolgármesteri és intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetése, illetve a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, egyéb központi támogatások, átvett pénzeszközök tervbevétele, valamint egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések teszi szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendeletmódosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel a költségvetési rendeletmódosítás alapvető célja a pénzügyi, tárgyi feltételek biztosítása az évközi operatív munka zavartalansága érdekében.

Részletes indokolás az 1-5. §-hoz

Az 1. § (1) bekezdése a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik, valamint a módosított költségvetési bevételeit és kiadásait, illetve a finanszírozási egyenleg forrásonkénti megbontását tartalmazza.

Az 1. § (2) bekezdése - a kapcsolódó 1. melléklettel - a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az 1. § (3) bekezdése a főpolgármesteri és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások átvezetéséről gondoskodik.

Az 1. § (4)-(6) bekezdései a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célra átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az 1. § (7)-(73) bekezdései a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (74) bekezdése - a kapcsolódó 7. melléklettel - a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A 2-3. §-ok az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazzák.

A 4. § - a kapcsolódó mellékletekkel - az alaprendelet 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/e. 2., 2/a., 3., 3/b., 3/c., 3/d., 4., 4/a., 5., 5/a. mellékleteit érintő módosításokat tartalmazza.

Az 5. § a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg.


  Vissza az oldal tetejére