A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

57/2015. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendelet módosításával Budapest Főváros Közgyűlése indirekt jogszabályi ösztönző rendszerként a várakozási díj elengedésével és ezen gépjárművek számára az elektromos töltés ingyenessé tételével segíti elő a zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszámmal rendelkező környezetkímélő gépkocsik arányának a növekedését, csökkentve ezzel a Budapest főváros területén a szennyezőanyag-kibocsátás okozta környezetterhelést.

Részletes indokolás

1. § Értelmező rendelkezések között szerepelne a környezetkímélő gépkocsi megnevezés, amely az elektromos gépkocsi és a nulla emissziós gépkocsi körét definiálja.

2. § A zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszámmal rendelkező környezetkímélő gépkocsik számára a Budapest Főváros területén ingyenessé válik a parkolás.

3. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény alapján a jogszabály hatálybalépésének időpontját tartalmazza, amely a Jat. 7. § (1) bekezdése szerint a kihirdetést követő valamelyik nap lehet, ugyanakkor a 12. § (1) bekezdése alapján a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére