A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

1/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

egyes fővárosi közfeladat-ellátással összefüggő fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés által 2015. szeptember 30-án elfogadott szakmai koncepció alapján kialakított új működési modell szerint törvényi felhatalmazás alapján a közútkezelő a Főváros. A Főváros, mint közútkezelő feladatainak ellátását az Mötv. felhatalmazása alapján, különböző szervek útján látja el. Az Önkormányzat feladat-ellátási megbízója és közszolgáltatás megrendelője a stratégiai kezelői feladatokat ellátó BKK-nak, az operatív kezelői feladatokat ellátó Budapest Közútnak, valamint intézményi fenntartója az ellenőrzési közútkezelői feladatokat ellátó FÖRI-nek. A BKK egyben szakmai támogatója a megrendelő Önkormányzatnak a Budapest Közút vonatkozásában, figyelemmel arra, hogy a BKK felállításával a közútkezelői szakmai személyi állomány jelentős része kiszervezésre került a BKK-hoz, így megfelelő létszámú szakmai állomány nincs a Főpolgármesteri Hivatalban a megrendelt feladatok teljesítésének ellenőrzésére. A modell esetében az integrált közlekedésszervezői feladatok, a taxiállomás ellenőrzési, a személytaxi szolgáltatás és közvetítő szolgálat ellenőrzési feladatok, valamint a stratégiai fejlesztési feladatok továbbra is a BKK-nál maradnak. A taxiállomás üzemeltetés, a parkolási és teherforgalmi közszolgáltatások, valamint a közútkezeléshez kapcsolódó igazgatási, ellenőrzési, vizsgálati feladatok, és a közútkezeléshez kapcsolódó felújítási feladatok lebonyolítása, illetve megvalósítása pedig a Budapest Közúthoz kerülnek, a Budapest Közút emellett továbbra is ellátja korábbi üzemeltetési és fenntartási feladatait. A FÖRI a teherforgalom tekintetében szintén ellenőrzési feladatokat lát el.

Az új működési modell létrehozása kapcsán szükséges a Közútkezelési rendelet, a Fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló rendelet, a Vagyonrendelet, a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló rendelet, a Taxi rendelet, a Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatainak ellátásáról szóló rendelet módosítása.

Részletes indokolás

A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

az 1-2. §-hoz

A javaslat bevezeti a BKK, a Budapest Közút és a FÖRI fogalmát.

a 3-5. §-hoz

A §-ok meghatározzák a Fővárosi Önkormányzat, mint közútkezelő feladatait, a BKK, mint stratégiai jellegű közútkezelő feladatait, és Budapest Közút operatív közútkezelői feladatait.

a 6-7. §-hoz

A §-ok a kezelői hozzájárulások Budapest Közút általi kiadásának szabályait rögzítik.

a 8. §-hoz

A § a munkakezdési hozzájárulás Budapest Közút által történő kiadásának szabályait tartalmazza.

a 9-10. §-hoz

A javaslat az ideiglenes forgalmi rend Budapest Közút által történő kialakításának szabályait, valamint a feladat ellátásának BKK és Budapest Közút közötti megosztásának szakmai szabályait rögzíti.

a 11. §-hoz

A § a végleges helyreállítással kapcsolatos feladatok a Budapest Közút által történő ellátásának szabályait rögzíti.

a 12. §-hoz

A § a forgalmi rend helyreállításának részletes szabályait tartalmazza, szabályozva a feladatok ésszerű megosztás szerinti ellátását a BKK és a Budapest Közút között.

a 13. §-hoz

A § a fejlesztési, fenntartási és felújítási feladatok szabályait tartalmazza. A § alapján a BKK a stratégiai jellegű út, híd, műtárgy felújítási és fejlesztési feladatokat látja el. A Budapest Közút út, híd, műtárgy és forgalomtechnikai felújítások tekintetében lebonyolító feladatokat lát el, emellett fenntartási tevékenységet is végez.

a 14. §-hoz

A § a szolgáltatási szint meghatározásával kapcsolatos Fővárosi Önkormányzat, BKK, és Budapest Közút által ellátandó feladatokat, illetve a feladatok megosztását tartalmazza.

a 15-17. §-hoz

A javaslat közutak üzemeltetése kapcsán határozza meg a Budapest Közút feladatait, illetve együttműködési kötelezettséget ír elő a BKK-val a közösségi közlekedés elsődlegességének és zavarmentes lebonyolításának biztosítása érdekében.

a 18. §-hoz

A § a FÖRI ellenőrzési jellegű közútkezelői feladatait tartalmazza.

a 19. §-hoz

A § a feladatellátással kapcsolatos változásokkal összefüggő jogutódláshoz szükséges felhatalmazásokat tartalmazza.

a 20. §-hoz

A § a feladatellátással kapcsolatos változásokkal összefüggő „szövegcserés” rendeleti szövegváltozásokat tartalmazza.

a 21. §-hoz

A § 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet mellékleteinek módosításával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

a 22. §-hoz

A § a 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (14) bekezdésének, 11/A. § (3) bekezdésének, illetve 25. § (4) bekezdésének hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

a 23. §-hoz

A § az igényvezérelt személyszállítási közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos feladat bevezetését tartalmazza a közlekedésszervezői feladatok közé.

a 24. §-hoz

A § a BKK közlekedésszervezői feladatai melletti egyéb feladatait, illetve önként vállalt feladatait módosítja a feladatátadással összefüggésben. Ezzel összhangban a BKK rendeletben meghatározott, egyéb és önkéntes feladatai az alábbiak:

- az integrált közlekedésszervezői feladatok,

- a taxiállomás ellenőrzési, a személytaxi szolgáltatás és közvetítő szolgálat ellenőrzési feladatok, valamint

- a stratégiai fejlesztési feladatokkal kapcsolatos feladatok.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

a 25-26. §-hoz

A §-ok a közterületi várakozással, illetve a parkolással kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó kijelöléseket tartalmazza a Budapest Közút és BKK részére.

27. §

A § a 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletben a Budapest Közút által ellátandó feladatok vonatkozásában tartalmazza az adott szervezet kijelölését.

a 28. §-hoz

A § a 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletben a Budapest Közút által ellátandó feladatok vonatkozásában tartalmazza az adott szervezet kijelölését.

a 29. §-hoz

A § a 31/2013. (VI. 18.) Főv. Kgy. rendeletben a Budapest Közút és a BKK által ellátandó feladatok vonatkozásában tartalmazza a szervezetek kijelölését.

a 30. §-hoz

A § az aluljárókban lévő üzlethelyiségek üzemeltetése tekintetében tartalmazza a Budapest Közút kijelölését.

a 31. §-hoz

A § 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. melléklet 12. és 33. pontjának hatályon kívül helyezését tartalmazza.

A fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 12/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

a 32. §-hoz

A § a közutak nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos hozzájárulás kiadásával, valamint díj megfizetésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza a Budapest Közút feladataként.

a 33. §-hoz

A § a feladatátadással kapcsolatos változásokkal összefüggő jogutódláshoz szükséges felhatalmazásokat tartalmazza.

A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

a 34. §-hoz

A § a taxiállomásokkal, valamint a személytaxi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok BKK és Budapest Közút általi ellátását rögzíti.

a 35. §-hoz

A § alapján a taxi tevékenységgel kapcsolatos előzetes igazolás kiadását a BKK végzi.

a 36. §-hoz

A § a taxiállomás létesítésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat a Budapest Közútra telepíti.

a 37-38. §-hoz

A javaslat a speciális taxiállomások létesítésével és használatával kapcsolatos szabályokat pontosítja a feladatátadás kapcsán.

a 39-40. §-hoz

A §-ok a taxiállomás használati hozzájárulás megfizetésének szabályait pontosítják a feladatátadással összefüggésben.

a 41-43. §-hoz

A §-ok a taxiállomás használatával kapcsolatos részletes szabályokat tartalmazza. A állomáshasználati szabályok pontosítására elsősorban a feladatátadással kapcsolatos változások miatt kerül sor, a BKK és a Budapest Közút feladatmegosztásának pontosítása érdekében.

a 44-45. §

A § a személytaxival végzett jogellenes személyszállítás ellenőrzésével és jogkövetkezményével kapcsolatos rendelkezéseket pontosítja a BKK és a Budapest Közút feladatainak megosztása tekintetében.

a 46. §-hoz

A § átmeneti rendelkezéseket tartalmaz a feladatátadáshoz kapcsolódó jogutódláshoz szükséges felhatalmazás megteremtése érdekében.

a 47. §-hoz

A § a feladatellátással kapcsolatos változásokkal összefüggő „szövegcserés” rendeleti szövegváltozásokat tartalmazza.

a 48. §-hoz

A § a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1. § e) pontjának hatályon kívül helyezését tartalmazza.

A Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatainak ellátásáról szóló 56/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítása

a 49. §-hoz

A § a közterület-felügyelő helyi közutak igénybevételét érintő, külön jogszabályban részletezett feladatait egészíti ki az új feladat-megosztási modell alapján.

az 50. §-hoz

A § a rendelet 2016. április 1-jei hatályba lépését rögzíti.


  Vissza az oldal tetejére