A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

8/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Rendelet módosítását alapvetően a gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságát jelölő - a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet 3. melléklet alapján 2015. december 31-ig hatályban lévő - plakettek (matricák) megszüntetése tette időszerűvé.

Annak érdekében, hogy az eddigi korlátozási elv, szabályozás továbbra is jogszerű lehessen, a Rendeletben a jogszabályi meghatározás során a plakettek (matricák) színe helyett az eredetileg a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet 3. mellékletben is hivatkozott a - közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletben felsorolt - környezetvédelmi osztályba sorolás kódjait lehet alkalmazni.

A jelen módosítási javaslattal érintett autók közül a legkedvezőbbnek tekinthető, az Euro-2 szabályokat még teljesítő, 4-es jelű környezetvédelmi osztályba soroltak, amely a közlekedési, továbbá a közegészségügyi, valamint a környezetvédelmi hatóságokkal előzetesen egyeztetésre került.

Továbbá a torlódások megakadályozása céljából esetlegesen bevezetésre kerülő fővárosi útdíj miatt, annak korábbi előkészítésével párhuzamosan még 2009 februárjában a Rendelet 3. §-ában kihirdetett a szmoghelyzetek megelőzését szolgáló, de bevételt nem eredményező Hungária-gyűrűn belüli környezetvédelmi forgalomkorlátozási zóna hatályba lépése koncepcionálisan vált célszerűtlenné.

Jelen módosítás további célja volt, hogy a fővárosi szmogriadó elrendeléséhez adatokat szolgáltató és az intézkedések végrehajtásában továbbra is változatlanul érintett, elsősorban állami szervek névváltozása is pontosításra kerüljön.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a rendelettervezethez hatásvizsgálat készült.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság feladattal megbízott szervezeti egységének pontos meghatározását tartalmazza.

A 2-3. §-okhoz

A gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságát jelölő - a 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet 3. melléklet alapján 2015. december 31-ig hatályban lévő - plakettek megszüntetése miatt a jelenlegi szabályozás műszaki elvét (azonosan gondos karbantartású, de különböző motorkonstrukciók közül, inkább a szennyezőbb ne közlekedjen) továbbra is alkalmazva, a módosítással biztosítható a vészhelyzeti forgalomkorlátozás elvének jogszerű alkalmazása. Jelen módosításban a korlátozandó gépjárművek köre bővül: korlátozva az Euro-2 előírásnak megfelelő, illetve az attól még régebben üzembe helyezett járműveket, függetlenül azok dízel-, vagy benzinüzemétől.

A 4-5. §-okhoz

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletének módosítása a rendelet szövegének pontosítását szükségessé tette. A szmogriadós intézkedések végrehajtásában változatlanul érintett, elsősorban állami szervek névváltozásának több helyen történő aktualizálása a jogalkalmazást segíti elő.

A 6. §-hoz

A torlódások megakadályozása céljából esetlegesen bevezetésre kerülő fővárosi útdíj miatt, annak korábbi előkészítésével párhuzamosan még 2009 februárjában a Rendelet 3. §-ában kihirdetett, a szmoghelyzetek megelőzését szolgáló, de bevételt nem eredményező Hungária-gyűrűn belüli környezetvédelmi forgalomkorlátozási zóna hatályba lépése koncepcionálisan vált célszerűtlenné, így annak hatálybalépése nem indokolt.

A 7. §-hoz

A Rendelet 3. §-ához kapcsolódó rendelkezések hatályon kívül helyezése indokolt, tekintettel arra, hogy a 3. § nem lép hatályba.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.


  Vissza az oldal tetejére