A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

10/2016. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A fővárosi közlekedést érintő egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról szóló 7/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet (Rendelet Módosítás) érintette a Budapest főváros közigazgatási területén a járművek várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (Parkolási Rendelet) egyes olyan szabályait (utólagos bemutatás, türelmi idő) is, amelyeknek a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) vonatkozó szabályaival összhangban való egyértelmű és egységes értelmezése érdekében szükséges a Parkolási Rendelet pontosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Kkt. 15/C. § (1) bekezdése szerint meghatározott esetekben 5, illetve 15 perces ún. türelmi időn belül még nem szankcionálható a díjfizetés nélküli közúti várakozás (azaz nem kell egyórai várakozási díjat, továbbá pótdíjat fizetni). Nem szabályozott azonban a várakozási díj megfizetése előtti azon időtartam, amíg a gépjármű vezetője a gépjárművétől elmegy a parkolójegy-kiadó automatáig, ott parkolójegyet vált, visszamegy a gépjárművéhez és a parkolójegyét kihelyezi, vagy meggyőződik a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer zónakódjáról és elindítja a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszert.

A Parkolási Rendelet korábbi módosítása és a Kkt. szabályozása közti összhang megteremtése és az egyértelmű jogszabály-értelmezés érdekében szükséges a Parkolási Rendeletet módosítani. Ennek megfelelően a javaslat a Parkolási Rendeletben már szereplő ilyen rendelkezést úgy pontosítja, hogy a mozgásában korlátozottakra vonatkozó - külön jogszabályban biztosított - díjmentességre figyelemmel szabályozott eseten túl a gépjármű üzemben tartója akkor is mentesül a Kkt.-ban meghatározott egyórai várakozási díj és pótdíj megfizetése alól, ha a várakozási díj megfizetése e rendelet szabályai szerint megtörtént, de az ellenőrzés időpontja és a parkolójegy vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés érvényességének kezdő időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő, és ezt a gépjármű üzemben tartója a Parkolási Rendeletben szabályozott megfelelő módon igazolni tudja.

A 2. §-hoz

A Parkolási Rendelet új szöveggel történő módosításával egyidejűleg a Parkolási Rendelet még hatályba nem lépett korábbi módosításának vonatkozó része - a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 111. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően - nem lép hatályba.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, összhangban a Rendelet Módosítás hatálybalépésével.


  Vissza az oldal tetejére