A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

11/2016. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítását Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat polgármestere és a Fővárosi Főügyész kezdeményezte.

Részletes indokolás

Az 1., 3., 5. és 8. §-okhoz

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 268/2013. (XI. 7.) határozatával kezdeményezte a Rendelet módosítását, melyet a Fővárosi Közgyűlés 2016. február 17-i ülésén tárgyalt és a fővárosi közlekedést érintő egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról szóló 7/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet megalkotásával el is fogadott.

A döntés végrehajtásának megkezdése során felmerült, hogy a módosítás nem tartalmazza az Albert Flórián utat, illetve a József Attila lakótelepen a Pöttyös utca metróállomás vonzáskörzetéből a Pöttyös utca-Dési Huber utca-Toronyház utca-Ifjúmunkás utca által határolt területet. Az Albert Flórián út a rendeletmódosítás során díjfizetésre kötelezett területbővítés szerves részét képezi, a József Attila lakótelep említett része pedig a szabályozás bevezetését követően a parkolási igények áthúzódása okán túlterheltté válik.

A tervezett férőhelyszám egyik esetben sem haladja meg az övezetben található várakozóhelyek számának 10 százalékát, így az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet Forgalomszabályozási Műszaki Szabályzat 35.15. bc) pontja szerint előzetes telítettségvizsgálat elvégzése nem szükséges.

A 2. §-hoz

A Fővárosi Főügyész kérelmezte, hogy a Budapesti Nyomozó Ügyészség használatában lévő, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel fel nem szerelt gépjárművek is megkaphassák a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulást. A kérelmet azzal indokolta, hogy a Budapesti Nyomozó Ügyészség a büntetőeljárások nyomozása során az elkövetők, valamint a bizonyítási eszközök felkutatása érdekében - a különböző rendőri szervekhez hasonlóan - rengeteg nyomozási cselekményt végez, amelyhez elengedhetetlenül szükséges a szolgálati gépkocsik használata. A hivatali feladatok elvégzése során az ügyészségi szolgálati gépkocsik várakozása és a nyomozási cselekmények elvégzéséhez szükséges területekre való behajtása, várakozása gyakori problémát okoz. A nyomozási cselekmények elvégzését rendkívüli módon megkönnyíti, ha a Budapesti Nyomozó Ügyészség használatában lévő gépjárművek városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulással rendelkeznek.

A 4. és a 7. §-okhoz

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 32/2016. (II. 25.) képviselő-testületi határozatával kezdeményezte a Parkolási Rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott várakozási övezet bővítését a Rómer Flóris utca-Szemlőhegy utca-Józsefhegyi utca-Csejtei utca-Pusztaszeri út-Felhévízi utca-Daru utca-Kolozsvári Tamás utca-Ürömi utca-Frankel Leó utca-Margit utca által határolt területtel, nem beleértve Szemlőhegy utcát, a Józsefhegyi utcát, a Csejtei utcát, a Mecset utcát, a Darázs utcát, a Daru utcát, a Kolozsvári Tamás utca zsákutcaszakaszát és a Kavics utca Frankel Leó utcából nyíló zsákutcaszakaszát. A kezdeményezés a területet az időtartam-korlátozás nélküli és 5. díjtételek közé javasolja besorolni.

A díjfizetés bevezetéséhez szükséges, a Kkt.-ban, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletben meghatározott telítettségvizsgálat elkészült, amely adatai alapján a terület várakozási övezetbe való bevonása indokolt.

A 6. és a 9. §-okhoz

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 33/2016. (II. 25.) képviselő-testületi határozatával kezdeményezte, hogy a Parkolási Rendelet 1., 2. és 5. mellékletében meghatározott, Szilágyi Erzsébet fasor (Pázsit utca és Házmán utca közötti szakasza) várakozási övezet üzemideje 0.00-24.00 időszakról 8.00-18.00 időszakra, az időszaktól függő 4. és 5. díjtétel pedig csak 4. díjtételre módosuljon.

Mivel ez a terület a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van, így annak üzemeltetésére egyébként csak a két önkormányzat közötti parkolásüzemeltetési megállapodás hatálybalépését követően kerülhet sor.

A 10. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére