A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

28/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. § szerint önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatáról, azaz arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.

A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata a Jat. 17. §-a alapján megtörtént. A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül, annak érdekében, hogy tudomást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

1. §-hoz

2015. december 12-én került kihirdetésre a kémény-seprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény, mely 12. § (3) bekezdésében 2016. július 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényt. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény hatályon kívül helyezésével megszűnt az önkormányzat felhatalmazása a kéményseprő-ipari tevékenységet érintő rendelet alkotására.

Fenti jogszabályi változások alapján a Fővárosi Önkormányzat által hozott, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére